Công nghệ nuôi biển lồng HDPE thích ứng biến đổi khí hậu tại Phú Yên

nhHiện nay, công nghệ nuôi biển theo hướng công nghiệp bằng lồng HDPE là hướng đi mới thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển bền vững nuôi biển. Trong bài viết này sẽ giới thiệu công nghệ lồng HDPE, Composite đang và sắp tới áp dụng rộng rãi tại Phú Yên. Bên cạnh đó … Đọc tiếp Công nghệ nuôi biển lồng HDPE thích ứng biến đổi khí hậu tại Phú Yên