Dự án: LỒNG HDPE NUÔI CÁ CHIM VÂY VÀNG

LỒNG HDPE NUÔI CÁ CHIM VÂY VÀNG

  • Địa chỉ: Xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
  • Diện tích: 5ha
  • Số lượng: 1 lồng tròn, 2 lồng vuông
  • Sản lượng/năm: 4 – 5 tấn
  • Đối tượng nuôi: Cá chim vây vàng

Ảnh minh họa dự án lồng cá chim vây vàng