Dự án: GIÀN HDPE NUÔI HÀU SỮA ÐẢO PHẤT CỜ

GIÀN HDPE NUÔI HÀU SỮA ÐẢO PHẤT CỜ

  • Địa chỉ: Đảo Phất Cờ, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
  • Diện tích: 19ha
  • Số lượng: 5 lồng vuông, 1 lồng tròn 12m, 2 lồng nuôi rong 1×5; giàn 9×9
  • Đối tượng nuôi: Rong, hàu, cá song, cá giò

Ảnh giàn HDPE nuôi hàu sữa tại Đảo Phất Cờ